Smluvní strany

KAM MEDIA s.r.o.

Se sídlem: Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 – Libeň
IČ: 25545248
DIČ: CZ25545248
Jsme plátci DPH.
Společnost zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod značkou C 208554
(dále jen „Poskytovatel“)

Poptávající

Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí poptávajícím každý subjekt, který si zadá prostřednictvím webu www.stavebniaukce.cz poptávku.
(dále jen „Poptávající“)

Popis služby

Služba www.stavebniaukce.cz slouží ke zprostředkování obchodních poptávkových aukcí pro registrované dodavatele. Poptávkovou aukcí se rozumí odeslaný strukturovaný požadavek od poptávajícího s cílem najít vhodného dodavatele zboží nebo služeb. Služba provádí kontrolu a rozeslání odpovídajících poptávkových aukcí vybraným registrovaným dodavatelům a zpřístupňuje kontakty za účelem navázání spolupráce. Službu provozuje společnost KAM MEDIA s.r.o.

Zadání poptávkových aukcí prostřednictvím webu www.stavebniaukce.cz nebo telefonu umožňuje poptávajícímu subjektu velmi snadno, rychle a efektivně rozeslat svůj požadavek na relevantní dodavatele a získat tak celou řadu nabídek k výběru. Po zadání je poptávka doručena operátorovi, který ji do 1-2 pracovních dnů zveřejní na webu a rozešle jednotlivým dodavatelům, kteří jsou zaregistrováni v placeném režimu na www.stavebniaukce.cz. Operátor má právo kontaktovat Poptávajícího ve věci doplnění nebo prověření poptávky.

U poptávkových aukcí zveřejněných na www.stavebniaukce.cz jsou viditelné kontaktní údaje na Poptávajícího pouze zaregistrovaným dodavatelům v placeném režimu a to až v tu chvíly, kdy jsi poptávající vybere vhodnou firm(u/y) a těm poskytne svůj kontakt skrze náš systém.

Po odeslání poptávky se uloží kontaktní údaje do databáze a prostřednictvím odkazu, který Vám zašleme, můžete komunikovat s dodavateli, porovnávat nabídky, vybírat dodavatele kterým odešlete svůj kontakt a případně kdykoliv svou poptávku upravit nebo smazat.

Zadání poptávky je zcela zdarma, Poptávající neplatí žádný poplatek Poskytovateli za její zadání a rozeslání relevantním dodavatelům.

Podmínky pro zadání poptávky:

∙Poptávka musí mít řádně vyplněné kontaktní údaje a popis poptávky musí být vyplněn s maximální odpovědností. Poptávající se po potvrzení nabídky zavazuje obchod opravdu uskutečnit. Velikost příloh k poptávce je omezena. Přiložit lze maximálně pět souborů, kdy každý z příložených souborů nesmí mít větší velikost než 2MB.

∙Poptávka i kontaktní údaje musí být zadány pravdivě.

∙Prvotním zájmem poptávajícího musí být nalezení vhodného dodavatele ke spolupráci. Služba nesmí být zneužita k monitoringu trhu nebo k jiným negativním účelům.

∙Smysl poptávky nesmí být skryt za účelem nabídky a propagace vlastního zboží a služeb.

∙Poptávající souhlasí s uvedením svých kontaktních údajů na webových stránkách www.stavebniaukce.cz .

Odstoupení od smlouvy

1 Poskytovatel služby

Poskytovatel služby může odstoupit od smlouvy, pokud je jednání poptávajícího v rozporu s těmito obchodními podmínkami, dobrými mravy, porušuje zájmy třetích osob, provozovatele serveru a podmínkami pro zadání poptávky. Při nedodržení těchto povinností si poskytovatel vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy a nerozeslání a výmaz poptávky.

Poskytovatel služby si také vyhrazuje právo nerozeslat poptávky, které nesplňují určitou hranici obratu (poptávky po spotřebním zboží, poptávky v jednotkách tisíc Kč, apod.).

2 Poptávající

Poptávající může požádat Poskytovatele o ukončení platnosti poptávky na webových stránkách www.stavebniaukce.cz nebo tak učinit sám prostřednictvím svého profilu. Poptávku, která byla již jednou rozeslána dodavatelům, nelze doplnit, upravit nebo vzít zpět.

Ochrana osobních údajů

Poskytovatel služby shromažďuje se souhlasem poptávajících jejich osobní údaje, zejména jméno a příjmení, adresu, kontaktní údaje, název společnosti. Výše uvedené údaje slouží pro zprostředkování obchodních poptávek mezi dodavateli a poptávajícími.

Poskytovatel služby má právo zasílat poptávajícímu e-mailem, prostřednictvím SMS a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, akčními nabídkami, inzercí, apod. Poptávající má právo odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení na výše uvedených kontaktech nebo odpovědí na obchodní sdělení, které bylo zasláno e-mailem.

Poskytovatel služby předává osobní údaje poptávajícího pouze za účelem zprostředkování obchodních poptávek.

Uchovávané osobní údaje může poptávající kdykoli změnit.

Závěrečná ustanovení

Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti systému, bezchybného provozu, zabezpečení systému a solidnosti dodavatele. Provozovatel ve vlastním zájmu dbá na kvalitu a pravdivost referencí. Nenese však zodpovědnost za případné chyby nebo nepravdivé údaje vložené uživateli. Provozovatel neručí ze škody, které by užíváním stránek přímo nebo nepřímo mohly nastat.


Odesláním poptávky je vyjádřen bezpodmínečný souhlas s uvedenými podmínkami. Další vztahy a náležitosti, stejně jako obsah poptávky, nesmí být v rozporu s obecně platnými zákony a souvisejícími předpisy.

Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava smluvních vztahů mezi Poskytovatelem a Poptávajícím při poskytování služby - zprostředkování obchodních poptávek pro registrované dodavatele.

Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Poptávajícím a Poskytovatelem okamžikem odeslání poptávky pomocí webového formuláře na www.stavebniaukce.cz nebo po zadání poptávky prostřednictvím telefonického kontaktu.

Tyto podmínky nabývají platnosti jejich zveřejněním. Společnost KAM MEDIA s.r.o. si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Změnu a její účinnost společnost zveřejní vhodným způsobem na internetových stránkách www.stavebniaukce.cz.